A Domaszék –Röszke ÁMK sikeres pályázatot nyújtott be, ami az Új Magyarország Fejlesztési terv keretében került kiirásra:
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben címmel.
Ennek köszönhetően óvodánkban 2009-2010 nevelési évtől két csoportban kerül bevezetésre a program. A várható fejlesztés különböző mértékben, de minden csoportunkat érinteni fogja.
A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piac alkalmazkodásához szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Kompetencia alapú oktatás, nevelés lényege, hogy az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a gyermeket. Megteremti annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek felkeltik és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének az átélésére. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Ennek alapja az, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer.
Az óvodai kompetencia alapú programcsomag egy komplex fejlesztési tervet tartalmaz, amelyet a négy őselem: levegő, víz, tűz, föld köré épít. A kompetencia alapú nevelés és a Kincskereső Helyi Nevelési Programunk együttes alapelveinek alkalmazása során kiemelt szerepet kap a játék, a játékba integrált tanulás, az egyénre szabott fejlesztés.A fejlesztés hozadéka a szülőknek, hogy gyermekük a program központjában áll, nekünk pedagógusoknak pedig új lehetőségeket kínál, a szemléletformálásra, a pedagógiai megújulásra.

A projektben részt vevő pedagógusok:
Baloghné Farkas Ilona
Tanácsné Wischt Henriett
A projektbe bevont csoportok:
            Katica (középső csoport)
            Mazsola ( nagy csoport)