A TÁMOP 3.1.4-08./2-2009-012 pályázat tapasztalatai a Kincskereső Óvodában

Óvodapedagógusaink ez idáig 3 képzésen vettek részt, ezzel képzettséget kaptak az új kompetencia alapú programcsomag bevezetésére. A tanfolyamon hallottakat gyakorlatban is alkalmazzák a Katica és a Mazsola csoportba, óvónőink munkáját mentor és szaktanácsadó segíti. Mindkét korosztályú csoportnál egyaránt eredményekről lehet beszámolni. A fő irányelv a készség és képességfejlesztés, tevékenykedtetés a tapasztalati tudásszerzés megalapozása. Az irodalomban a gyermekek szívesen verselnek, mondókáznak, fantáziájuk fejlődésével maguk is találnak ki versszakokat. A ének-zenei területen a zenére mozgás, hangszerek használata és a zenehallgatás során a gyermekek bátrabbak, felszabadultabbak lettek. A vizuális nevelést segítette a program által felkínált sokfajta technika és anyag alkalmazása. A mozgásos játékok repertoárja is színesedett a beépített programsegédlettel. A külső világ megismerése a sok tapasztalás, gyűjtőmunka révén, nyitottabbá, érdeklődőbbé tette a gyermekeket. Ezeket a tevékenységeket, játékokat segítették a pályázati összegből beszerzett eszközök: LCD TV, DVD lejátszó, homok-víz asztal, varázsláda. A Helyi Programunkhoz illő tématervek az óvoda többi csoportjában is kipróbálásra kerültek. A fentiek értelmében, s az eddigi mentorálási tapasztalatok alapján a gyerekek fejlesztése, az óvodapedagógusok nevelő munkája céltudatosabbá, eredményesebbé válik a programcsomag bevezetése kapcsán. Reményeink szerint valamennyien,- a gyermekekkel, a szülőkkel együtt- hasznosítható pedagógiai tapasztalatokkal, megélt élményekkel leszünk gazdagabbak. 

Baloghné Farkas Ilona
Szakmai vezető