Domaszék az alföldi nagyvárostól – Szegedtől 10 km-re található község, kb. 5 ezer lakossal. Az utóbbi években a település dinamikus fejlődésnek indult, egyre több kisgyermekes család költözik a településre. Óvodánk a község egyik intézménye, amely ellátja a 3-7 éves korú gyermekek képességeinek kibontakoztatását, személyiségük fejlesztését. A csoportok szervezését alapvetően meghatározza a beíratott gyermekek életkor szerinti megoszlása.
2007. óta Domaszék és Röszke község Intézményi Társulási keretek között működteti közoktatási intézményeit, így a Domaszék- Röszke ÁMK egyik feladat-ellátási helyeként működik óvodánk. Intézményünk 7 csoportjában 14 szakképzett óvodapedagógus, 7 dajka néni, 2 takarító néni, 1 fűtő-karbantartó, és 1 gazdasági ügyintéző dolgozik. Pedagógiai munkánkat szakképzett gyógytestnevelő, logopédus, gyógypedagógus segíti. Óvodánkban a neveléssel, fejlesztéssel kapcsolatos koncepciókat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához igazodva, a Kincskereső Helyi Nevelési Programmal valósítjuk meg, mely a helyi adottságok figyelembevételével készült és a 2009/2010 – es nevelési évtől bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás is két csoportban. Egész tevékenységrendszerünk keretét a játék és a játékosság adja.
Gyermekeink számára igyekszünk minél többféle érzékszervre ható tapasztalási lehetőséget biztosítani. Fontos számunkra, hogy a sok-sok játékos tevékenységen keresztül öröm legyen a gyermekek számára a világ megismerése. Feladatunk olyan sokoldalú élményanyag biztosítása, amely által a játék gazdagodhat, és amelyben a megszerzett, több érzékszervre ható tapasztalatok nagymértékben hozzájárulnak a gyermekek érzelmeinek, kommunikációs, értelmi, szociális képességeinek fejlődéséhez – a klasszikus tanulási keretek oldása mellett. A játékosság tiszteletben tartásával az egyes műveltségtartalmak nem elszigetelten, hanem komplex módon valósulnak meg.Mozgásos tevékenységeket külön tornaszobában végezhetjük, mely jól felszerelt, többféle mozgásra alkalmas. Óvodánkban lehetőséget biztosítunk szervezett úszásoktatásra, valamint néptánc, görkorcsolya, judo,hittan, kézműves foglalkozásokra.
A nevelőtestület számára sikerélményt jelent, ha a szülők nevelőpartnerüknek tekintenek bennünket, bizalommal fogadnak minket, az óvodában otthonosan érzik magukat. A gyermeknevelésben sikeres szülőket, családokat igyekszünk megnyerni munkánk segítésére, az óvodai élet gazdagítására, szükség esetén a nevelőmunka hatékonyabbá tételére.
Úgy gondoljuk, hogy gyermekeink képességeinek minél teljesebb kibontakoztatása csak a családdal együtt valósulhat meg, ezért fontosnak tartjuk:a családdal való kapcsolattartást: szülői értekezletek, fogadó órák, családlátogatások, stb.
közös programokat:
OVI-nap : szülőkkel, gyerekekkel közösen játszunk, versenyzünk, kincset keresünk, főzünk
Adventi készülődés: együtt kézműveskedünk
Farsangolás: gyermekek télűző műsora, közös tánc és játék
Húsvéti vásár: az ünnepi készülődés
Majálisoló : közös szórakozásra ad lehetőséget
Évzáró műsor: nevelési év zárása
Mindezek által gyermekeink örömteli, élmény gazdag időt tölthetnek az óvodában, mely óvodáskor végére lehetővé teszi a zökkenőmentes iskolakezdést.

A sütik megkönnyítik számunkra szolgáltatásaink nyújtását. Szolgáltatásaink használatával Ön engedélyezi számunkra, hogy sütiket használjunk.